Dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. nadzw. PWr

Dydaktyka

 

 

 

Strona domowa

Kontakt

Konsultacje i zajęcia

Prace magisterskie  

Hurtownie danych wykład

Hurtownie danych laboratorium 

Inżynieria oprogramowania wykład

Inżynieria oprogramowania laboratorium

Zastosowanie baz danych wykład 

Zastosowanie baz danych laboratorium

Kierowanie projektem programistycznym wykład   

Kierowanie projektem programistycznym seminarium 

Seminarium dyplomowe inżynierskie i magisterskie

Inteligencja Obliczeniowa i jej Zastosowania

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Katedra Informatyki Technicznej (K-9)
Politechnika Wrocławska 
Wyb. Wyspiańskiego 27  
50-370 Wrocław 

 

pokój: 324 budynek: C-3

ul. Janiszewskiego 11/17

 

tel. do sekretariatu: (71) 320 27 45

tel.: (71) 320 20 15

fax: (71) 321 26 77

 

email: olgierd.unold@pwr.edu.pl 

http:  http://olgierd.unold.staff.iiar.pwr.edu.pl

 

 góra

 

 

 

Konsultacje i zajęcia w semestrze zimowym 2015/2016

 

 

 

Zajęcia

różne J

 

Konsultacje

Terminy w trakcie ustalania

 

Można również umówić się na spotkanie w innym terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

góra

 

 

 

Prace magisterskie i inżynierskie

 

 

 

 

Tematyka:

- bioinformatyka

- data mining, Big data

- uczenie maszynowe

- analiza danych z mediów społecznościowych

- …

 

góra

 

 

 

 

 

 

 

Prace dyplomowe zrealizowane

 

112. Wojciech Krzysiek (2017)

Automatyzacja testów w metodykach zwinnych

 

111. Mateusz Jerzyk (2017)

Analiza danych masywnych z wykorzystaniem hybrydowego systemu rekomendacji

 

110. Tomasz Staniewicz (2017)

Adaptacyjne modelowanie szeregów czasowych

 

109. Radosław Tarnawski (2017)

Zmodyfikowany algorytm kulturowy w architekturze GPU

 

108. Grzegorz Giniewicz (2017)

Analiza porównawcza wybranych bibliotek języka Python implementujących algorytmy heurystyczne

 

107. Artur Kondziela (2017)

Predykcja błędów w projekcie informatycznym na podstawie wybranych artefaktów

 

106. Agnieszka Ciborowska (2017)

Rozszerzony model sGCS

 

105. Michał Czarnecki (2016) praca inżynierska

Implementacja wybranego algorytmu w paradygmacie MapReduce

 

104. Renata Wikieł-Broda (2016)

Nowe mechanizmy uczenia w modelu XCSFV

 

103. Tomasz Janczara (2016)

Zastosowanie obliczeń koprocesorowych w rozpoznawaniu twarzy

 

102. Piotr Wilczyński (2016)

Zastosowanie algorytmu znajdowania maksymalnej kliki w grafie w klasyfikacji danych bioinformatycznych

 

101. Michał Stempkowski (2016)

Nowe mechanizmy uczenia w modelu sGCS

 

100. Jacek Ziora (2016)

Implementacja i analiza algorytmów rozwiązywania kostki Rubika w języku Python

 

99. Mateusz Adamczak (2016)

System na platformie Raspberry Pi służący do monitorowania i prognozowania wybranych parametrów komór klimatycznych

 

98. Piotr Frąszczak (2016)

Przetwarzanie danych masywnych z wykorzystaniem paradygmatu MapReduce

 

97. Mateusz Jerzyk  (2016) praca inżynierska

Analiza danych masywnych na przykładzie portalu społecznościowego

 

96. Krzysztof Gałka (2015) praca inżynierska

Równoległy algorytm k-średnich – projekt i implementacja

 

95. Radosław Tarnawski (2015) praca inżynierska

Równoległy algorytm dla problemu komiwojażera - projekt i implementacja

 

94. Wojciech Andruszczyszyn (2015)

Nowe typy klasyfikatorow w modelu XCSF

 

93. Paweł Krysiak (2015)
Metryki jakości kodu w MATLABie

 

92. Erwin Brzycki (2015)

Planowanie zadań w środowisku sieciowym

 

91. Anna Koptewicz (2015)

Nowe mechanizmy uczenia w modelu fGCS

 

90. Łukasz Szubart (2015)

Wysokowydajne algorytmy analizy skupień w chmurze obliczeniowej

 

89. Marcin Mianowski (2015)

Model rACS w ciągłym środowisku wielokrokowym

 

88. Tomasz Kiszka (2015) projekt inżynierski

Implementacja immunologicznego systemu indukcji reguł rozmytych

 

87. Grzegorz Taramina (2014)

Zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego w identyfikacji języka

 

86. Daniel Nahrebecki (2014)

Wybrane metody identyfikacji wirtualnych społeczności

 

85. Grzegorz Pasieka (2014)

Nowe mechanizmy adaptacji w modelu sGCS

 

84. Marcin Szymczyk (2014)

Optymalizacja zarzadzania testowaniem napraw defektów

 

83. Ngoc Trung Nguyen (2014)

Automatyczne ustalanie priorytetów testów funkcjonalnych

 

82. Łukasz Culer (2014)

Analiza subiektywizmu i zabarwienia emocjonalnego wypowiedzi z portali społecznościowych

 

81. Andrzej Kiełbasa (2014) projekt inżynierski

Predykcja defektów w oprogramowaniu z zastosowaniem analizy skupień

 

80. Agnieszka Szymańska (2014)

Automatyczna korekcja i klasyfikacja tematyczna wypowiedzi z portali społecznościowych dla zagadnienia analizy sentymentu

 

79. Bartosz Kupisz (2014)

Systemy rekomendacji w architekturze równoległej

 

78. Marcin Chwedziak (2013)

System prezentacji w czasie rzeczywistym danych analitycznych sklepu internetowego z wykorzystaniem narzędzia Piwik

 

77. Wojciech Andruszczyszyn (2013) projekt inżynierski

Implementacja uczącego się systemu klasyfikującego XCSF

 

76. Marcin Mianowski (2013) projekt inżynierski

Implementacja uczącego się systemu klasyfikującego rACS

 

75. Tadeusz Tagowski (2013)

Metody zrównoleglania algorytmów skupień

 

74. Marcin Szymczak (2012) projekt inżynierski

Predykcja defektów w oprogramowaniu z zastosowaniem eksploracji danych

 

73. Michał Czapowski (2012) projekt inżynierski

Implementacja antycypacyjnego uczącego się systemu klasyfikującego

 

72. Michał Błędowski (2012) projekt inżynierski

Implementacja uczącego się systemu klasyfikującego GCS

 

71. Grzegorz Pasieka (2012) projekt inżynierski

Implementacja uczącego się systemu klasyfikującego SGCS

 

70. Jan Grzegrzółka (2012)

Metody predykcji struktur amyloidowych w białkach

 

69. Łukasz Brygała (2012)

Algorytmy tworzenia zespołu klasyfikatorów

 

68. Łukasz Papierz (2012)

Algorytmy predykcji decyzji hodowlanych w wysokowymiarowych danych populacyjnych

 

67. Aleksander Rodak (2011)

Wykorzystanie wielotorowej transformaty falkowej do eliminacji artefaktów w wynikach pomiarowych mikroskopii bliskiego pola

 

66. Maciej Skrzypczyk (2011)

LibGCS - biblioteka dla systemu xGCS 

 

65. Mateusz Kmieciński (2011)

Predykcja wybranych struktur bioinformatycznych z wykorzystaniem gramatyki rozmytej 

 

64. Piotr Skrzypczak (2011)

Równoległe metody parsowania gramatyk bezkontekstowych 

 

63. Wojciech Jamrozik (2011)

Zastosowanie immunologicznej indukcji reguł rozmytych w eksploracji danych 

 

62. Jacek Orłanowski (2011)
Uczenie języka naturalnego z wykorzystaniem obrazów 2D 

 

61. Joanna Kaczmar (2011)
Komputerowy słownik polskiego języka migowego

 

60. Jerzy Stanisławski (2011)

Maszynowe metody predykcji struktur amyloidowych w białkach 

 

59. Jakub Kaczorowski (2011)

Zastosowanie gramatyk rozmytych w analizie wybranych sekwencji bioinformatycznych

 

58. Patryk Szymczak (2010)

Opracowanie modelu systemu GCS w środowisku oliczeń numerycznych

 

57. Waldemar Rokita (2010)

Opracowanie modelu systemu rACS w środowisku oliczeń numerycznych

 

56. Tomasz Poszwa (2010)

Opracowanie modelu systemu nonCNF-GCS w środowisku oliczeń numerycznych

 

55. Mirosław Rumijowski (2010)

Opracowanie modelu systemu fCFG w środowisku oliczeń numerycznych

 

54. Jakub Sudorowski (2010)

Opracowanie modelu systemu sGCS w środowisku oliczeń numerycznych

 

53. Tomasz Więcławek (2009)

Analiza internetowych sieci społecznych za pomocą eksploracyjnej analizy danych

 

52. Wojciech Jóźków  (2009)

Ewolucyjna indukcja automatu ze stosami dla potrzeb eksploracyjnej analizy danych  

 

51. Jakub Korda  (2009)

Redukcja wymiarowości zbiorów uczących w problemach klasyfikacji 

 

50. Przemysław Kozieł  (2009)

Zastosowanie metod uczenia maszynowego podczas wyszukiwania informacji w Internecie

 

49. Jakub Antosik  (2009)

Zastosowanie podejścia immunologicznego w eksploracyjnej analizie danych

 

48. Konrad Rymczak  (2009)

Zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego w rozpoznawaniu regionów promotorowych

 

47. Marcin Kępa (2008)
Stochastyczny model GCS

46. Małgorzata Rybka (2008)
Zespołowy uczący sie system klasyfikujący w zadaniach eksploracji
danych

 

45. Piotr Pietroń (2008)
Ewolucja języka w sztucznym świecie koewolujących organizmów

 

44. Sylwester Jędrysiak (2008)
Koewolucyjny równoległy uczący się system klasyfikujący

43. Michał Szatkowski (2008)
Zastosowanie modelu GCS w bioinformatyce

 

42. Jakub Sikora (2008)
Antycypacyjny uczący się system klasyfikujący w zadaniach eksploracji danych

41. Maciej Mięczakowski (2008)

Model ACS w zadaniach eksploracji danych rzeczywistoliczbowych

 

40. Edward Mężyk (2008)
Zastosowanie inteligentnych metod obliczeniowych w modelowaniu treningu sportowego

 

39. Marcin Jaworski (2007)

Metody Data Mining w bioinformatyce

 

38. Krzysztof Tuszyński  (2007)

Zastosowanie uczących się systemów klasyfikujących w analizie danych

 

37. Łukasz Mierzwiński  (2007)

Zastosowanie systemu GCS w eksploracji danych

 

36. Adam Kalina  (2007)

Sztuczne Systemy Immunologiczne w zadaniach eksploracji danych

 

35. Paweł Niedźwiecki  (2007)

Dobór metody Data Mining  do zadania

 

34. Piotr Karpik  (2007)

Możliwości zastosowania Sztucznych Systemów Immunologicznych w indukcji gramatyki

 

33. Łukasz Kiciński  (2007)

Indukcja automatów ze stosem

 

32. Tomasz Langner  (2007)

Zastosowanie programowania genetycznego w ewolucyjnej indukcji gramatyk bezkontestowych

 

31. Tomasz Kisielewski (2006)
Zastosowanie inteligentnych obliczen w grach komputerowych

 

30. Piotr Żłobiński (2006)

Zastosowanie systemu klasyfikującego w bioinformatyce

 

29. Michał Sasiński (2006)

Koewolucyjny system klasyfikujący

 

28. Paweł Trociński (2005)

Zastosowanie metod ewolucyjnych w zawodach RoboCup

 

27. Maciej Sętkowski (2005)

Automatyczna konstrukcja parsera gramatyki bezkontekstowej z zastosowaniem standardu XML

 

26. Michał Jarosz (2005)

Metody przetwarzania języka naturalnego w bioinformatyce

 

25. Tomasz Perek (2005)

Adaptacyjna gramatyka języka naturalnego

 

24. Krzysztof Rolak (2005)

Ewolucyjne uczenie gramatyki bezkontekstowej

 

23. Witold Dyrka (2005)

Rozpoznawanie wzorców proteinowych z zastosowaniem metod maszynowego uczenia

 

22. Krzysztof Kącki (2005)

Zastosowanie podejścia automatowego w bioinformatyce

 

21. Maciej Troć (2004)

Evo-art. Model i aplikacja

 

20. Damian Wadowski (2004)

Zastosowanie ewolucyjnie modyfikowanej maszyny Turinga w rozpoznawaniu biosekwencji

 

19. Janusz Mączka (2004)

Zastosowanie wnioskowania gramatycznego w analizie biologicznych sekwencji danych

 

18. Dariusz Kozyra (2004)

Wirtualny ekosystem. Model i aplikacja

 

17. Łukasz Cielecki (2004)

Zastosowanie systemów XCS w ewolucyjnej indukcji gramatyk bezkontekstowych

 

16. Adam Bistuła (2003)

Zastosowanie metod ewolucyjnych w analizie biologicznych sekwencji danych

 

15. Marek Janukowicz (2003)

Wizualizacja genetycznie przetwarzanych L-systemów

 

14. Daniel Kamiński (2002)

System autentyfikacji użytkownika z wykorzystaniem podpisu cyfrowego

 

13. Krzysztof Habowski (2002)

Metody uwierzytelniania użytkownika w intranecie

 

12. Adam Raś (2002)

Integracja Lotus Notes/Domin z relacyjnymi systemami bazodanowymi na przykładzie systemu Workflow

 

11. Paweł Cynkar (2002)

Obiektowe projektowanie oprogramowania dla potrzeb internetowego systemu aukcyjnego

 

10. Marcin Dobiaszewski (2002)

Zastosowanie metody automatowej do analizy języka polskiego

 

9. Jakub Zysnarski (2001)

Implementacja parsera języka naturalnego w Icon'ie

 

8. Łukasz Dudzik (2001)

Realizacja dziedzinowego systemu doradczego za pomoca pakietu PCShell firmy Aitech

 

7. Konrad Aleksandrowicz (2001)

Internetowy system obsługi dziekanatu

 

6. Dariusz Hoszowski (2001)

Dostęp do relacyjnych baz danych w środowisku www

 

5. Grzegorz Dąbrowski (2001)

Zastosowanie systemów klasyfikujących do przetwarzania języka naturalnego

 

4. Grzegorz Dulewicz (2001)

Ewolucyjny analizator języka naturalnego

 

3. Michał Chrobak (1999)

Zastosowanie algorytmów genetycznych w analizie syntaktycznej języka naturalnego

 

2. Maciej Kulawik (1998)

Zastosowanie logiki rozmytej w systemach ekspertowych

 

1. Arkadiusz Lichwa (1996)

Formalna reprezentacja struktury składniowej zdania języka naturalnego

góra

 

 

 

Hurtownie danych wykład

 

 

 

Slajdy z wykładu (wersja z dnia 31.05.2016, pdf, zip,4MB)

góra

 

 

 

Hurtownie danych laboratorium

 

 

 

Instrukcje laboratoryjne (wersja z dnia 1.03.2014, pdf, zip, 0.5MB)

góra

 

 

 

Inżynieria oprogramowania wykład

 

 

 

Slajdy z wykładu (wersja z dnia 16.01.2017, pdf, zip, 2.5 MB)

Slajdy z wykładu o testowaniu (wersja z dnia 19.01.2010, pdf, 1.5 MB)


góra

 

 

 

Inżynieria oprogramowania laboratorium

 

 

 

Metoda Pert - slajdy z wykładu (pdf, zip, 160kB) 

Instrukcja laboratoryjna MS Project  (pdf, zip, 3.3MB) 

góra

 

 

 

Zastosowanie baz danych wykład

 

 

 

Slajdy z wykładu (wersja z dnia 2.11.2009, pdf, zip, 647kB) 

góra

 

 

 

Zastosowanie baz danych laboratorium

 

 

 

góra

 

 

 

Kierowanie projektem programistycznym wykład

 

 

 

 

Slajdy z wykładu (wersja z dnia 18.01.2017, pdf, zip, 3.5MB)

Slajdy z wykładu prowadzonego przez pracownika Capgemini (10.03.2010, pdf, zip, 1MB)

  

góra

 

 

 

Kierowanie projektem programistycznym seminarium

 

 

 

Przykładowe tematy seminaryjne (pdf, 80kB)

 

Pomocne dokumenty:

Slajdy z seminarium Sztuka prezentacja autor S. Jędrysiak (pdf, zip, 800kB) 

27 błędów (pdf, 525kB)

 

Anna Pakuła, Prezentacja o prezentacji, http://spie.mech.pw.edu.pl/download/55.pdf (dostęp 27.09.2011)

 

góra

 

 

 

Seminarium dyplomowe inżynierskie i magisterskie

 

 

 

Zawartość prezentacji (pdf, 14kB) 

 

Pomocne dokumenty:

Slajdy z seminarium Sztuka prezentacja autor S. Jędrysiak (pdf, zip, 800kB) 

27 błędów (pdf, 525kB)

 

Anna Pakuła, Prezentacja o prezentacji, http://spie.mech.pw.edu.pl/download/55.pdf (dostęp 27.09.2011)

góra

 

 

 

 

Inteligencja Obliczeniowa i jej Zastosowania

 

 

Slajdy z wykładu J.Magott 1 (wersja z dnia 26.02.2018, pdf, zip, 1.2MB)

Slajdy z wykładu J.Magott 2 (wersja z dnia 26.02.2018, pdf, zip, 0.8MB)

Slajdy z wykładu J.Magott 3 (wersja z dnia 4.03.2018, pdf, zip, 1.3MB)

Slajdy z wykładu J.Magott 4 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 0.4MB)

Slajdy z wykładu O.Unold 1 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 3.0MB)

Slajdy z wykładu O.Unold 2 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 1.4MB)

Slajdy z wykładu W.Dyrka (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 3.6MB)

Slajdy z wykładu R.Zdunek 1 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 6.4MB)

Slajdy z wykładu R.Zdunek 2 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 5.7MB)

Slajdy z wykładu R.Zdunek 3 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 17.6MB)

 

Instrukcja laboratoryjna O. Unold (wersja z dnia 17.04.2018, pdf, zip, 0.5MB)

 

 

 

góra

 

 

 

 

modyfikowano 2018-02-06 08:32