Dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. nadzw. PWr

Dydaktyka

 

 

 

Strona domowa

Kontakt

Konsultacje i zajęcia

Prace magisterskie  

Hurtownie danych wykład

Hurtownie danych laboratorium 

Inżynieria oprogramowania wykład

Inżynieria oprogramowania laboratorium

Zastosowanie baz danych wykład 

Zastosowanie baz danych laboratorium

Kierowanie projektem programistycznym wykład   

Kierowanie projektem programistycznym seminarium 

Seminarium dyplomowe inżynierskie i magisterskie

Inteligencja Obliczeniowa i jej Zastosowania

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Katedra Informatyki Technicznej (K-9)
Politechnika Wrocławska 
Wyb. Wyspiańskiego 27  
50-370 Wrocław 

 

pokój: 324 budynek: C-3

ul. Janiszewskiego 11/17

 

tel. do sekretariatu: (71) 320 27 45

tel.: (71) 320 20 15

fax: (71) 321 26 77

 

email: olgierd.unold@pwr.edu.pl 

http:  http://olgierd.unold.staff.iiar.pwr.edu.pl

 

 góra

 

 

 

Konsultacje i zajęcia w semestrze zimowym 2015/2016

 

 

 

Zajęcia

różne J

 

Konsultacje

Terminy w trakcie ustalania

 

Można również umówić się na spotkanie w innym terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

góra

 

 

 

Prace magisterskie i inżynierskie

 

 

 

 

Tematyka:

- bioinformatyka

- data mining, Big data

- uczenie maszynowe

- analiza danych z mediów społecznościowych

- …

 

góra

 

 

 

 

 

 

 

Prace dyplomowe zrealizowane

 

Erwin Brzycki (2015)

Planowanie zadań w środowisku sieciowym

 

Anna Koptewicz (2015)

Nowe mechanizmy uczenia w modelu fGCS

 

Łukasz Szubart (2015)

Wysokowydajne algorytmy analizy skupień w chmurze obliczeniowej

 

Marcin Mianowski (2015)

Model rACS w ciągłym środowisku wielokrokowym

 

Tomasz Kiszka (2015) projekt inżynierski

Implementacja immunologicznego systemu indukcji reguł rozmytych

 

Grzegorz Taramina (2014)

Zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego w identyfikacji języka

 

Daniel Nahrebecki (2014)

Wybrane metody identyfikacji wirtualnych społeczności

 

Grzegorz Pasieka (2014)

Nowe mechanizmy adaptacji w modelu sGCS

 

Marcin Szymczyk (2014)

Optymalizacja zarzadzania testowaniem napraw defektów

 

Ngoc Trung Nguyen (2014)

Automatyczne ustalanie priorytetów testów funkcjonalnych

 

Łukasz Culer (2014)

Analiza subiektywizmu i zabarwienia emocjonalnego wypowiedzi z portali społecznościowych

 

Agnieszka Szymańska (2014)

Automatyczna korekcja i klasyfikacja tematyczna wypowiedzi z portali społecznościowych dla zagadnienia analizy sentymentu

 

Bartosz Kupisz (2014)

Systemy rekomendacji w architekturze równoległej

 

Marcin Chwedziak (2013)

System prezentacji w czasie rzeczywistym danych analitycznych sklepu internetowego z wykorzystaniem narzędzia Piwik

 

Wojciech Andruszczyszyn (2013) projekt inżynierski

Implementacja uczącego się systemu klasyfikującego XCSF

 

Marcin Mianowski (2013) projekt inżynierski

Implementacja uczącego się systemu klasyfikującego rACS

 

Tadeusz Tagowski (2013)

Metody zrównoleglania algorytmów skupień

 

Marcin Szymczak (2012) projekt inżynierski

Predykcja defektów w oprogramowaniu z zastosowaniem eksploracji danych

 

Michał Czapowski (2012) projekt inżynierski

Implementacja antycypacyjnego uczącego się systemu klasyfikującego

 

Michał Błędowski (2012) projekt inżynierski

Implementacja uczącego się systemu klasyfikującego GCS

 

Grzegorz Pasieka (2012) projekt inżynierski

Implementacja uczącego się systemu klasyfikującego SGCS

 

Jan Grzegrzółka (2012)

Metody predykcji struktur amyloidowych w białkach

 

Łukasz Brygała (2012)

Algorytmy tworzenia zespołu klasyfikatorów

 

Łukasz Papierz (2012)

Algorytmy predykcji decyzji hodowlanych w wysokowymiarowych danych populacyjnych

 

Aleksander Rodak (2011)

Wykorzystanie wielotorowej transformaty falkowej do eliminacji artefaktów w wynikach pomiarowych mikroskopii bliskiego pola

 

Maciej Skrzypczyk (2011)

LibGCS - biblioteka dla systemu xGCS 

 

Mateusz Kmieciński (2011)

Predykcja wybranych struktur bioinformatycznych z wykorzystaniem gramatyki rozmytej 

 

Piotr Skrzypczak (2011)

Równoległe metody parsowania gramatyk bezkontekstowych 

 

Wojciech Jamrozik (2011)

Zastosowanie immunologicznej indukcji reguł rozmytych w eksploracji danych 

 

Jacek Orłanowski (2011)
Uczenie języka naturalnego z wykorzystaniem obrazów 2D 

 

Joanna Kaczmar (2011)
Komputerowy słownik polskiego języka migowego

 

Jerzy Stanisławski (2011)

Maszynowe metody predykcji struktur amyloidowych w białkach 

 

Jakub Kaczorowski (2011)

Zastosowanie gramatyk rozmytych w analizie wybranych sekwencji bioinformatycznych

 

Patryk Szymczak (2010)

Opracowanie modelu systemu GCS w środowisku oliczeń numerycznych

 

Waldemar Rokita (2010)

Opracowanie modelu systemu rACS w środowisku oliczeń numerycznych

 

Tomasz Poszwa (2010)

Opracowanie modelu systemu nonCNF-GCS w środowisku oliczeń numerycznych

 

Mirosław Rumijowski (2010)

Opracowanie modelu systemu fCFG w środowisku oliczeń numerycznych

 

Jakub Sudorowski (2010)

Opracowanie modelu systemu sGCS w środowisku oliczeń numerycznych

 

Tomasz Więcławek (2009)

Analiza internetowych sieci społecznych za pomocą eksploracyjnej analizy danych

 

Wojciech Jóźków  (2009)

Ewolucyjna indukcja automatu ze stosami dla potrzeb eksploracyjnej analizy danych  

 

Jakub Korda  (2009)

Redukcja wymiarowości zbiorów uczących w problemach klasyfikacji 

 

Przemysław Kozieł  (2009)

Zastosowanie metod uczenia maszynowego podczas wyszukiwania informacji w Internecie

 

Jakub Antosik  (2009)

Zastosowanie podejścia immunologicznego w eksploracyjnej analizie danych

 

Konrad Rymczak  (2009)

Zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego w rozpoznawaniu regionów promotorowych

 

Marcin Kępa (2008)
Stochastyczny model GCS

Małgorzata Rybka (2008)
Zespołowy uczący sie system klasyfikujący w zadaniach eksploracji
danych

 

Piotr Pietroń (2008)
Ewolucja języka w sztucznym świecie koewolujących organizmów

 

Sylwester Jędrysiak (2008)
Koewolucyjny równoległy uczący się system klasyfikujący

Michał Szatkowski (2008)
Zastosowanie modelu GCS w bioinformatyce

 

Jakub Sikora (2008)
Antycypacyjny uczący się system klasyfikujący w zadaniach eksploracji danych

Maciej Mięczakowski (2008)

Model ACS w zadaniach eksploracji danych rzeczywistoliczbowych

 

Edward Mężyk (2008)
Zastosowanie inteligentnych metod obliczeniowych w modelowaniu treningu sportowego

 

Marcin Jaworski (2007)

Metody Data Mining w bioinformatyce

 

Krzysztof Tuszyński  (2007)

Zastosowanie uczących się systemów klasyfikujących w analizie danych

 

Łukasz Mierzwiński  (2007)

Zastosowanie systemu GCS w eksploracji danych

 

Adam Kalina  (2007)

Sztuczne Systemy Immunologiczne w zadaniach eksploracji danych

 

Paweł Niedźwiecki  (2007)

Dobór metody Data Mining  do zadania

 

Piotr Karpik  (2007)

Możliwości zastosowania Sztucznych Systemów Immunologicznych w indukcji gramatyki

 

Łukasz Kiciński  (2007)

Indukcja automatów ze stosem

 

Tomasz Langner  (2007)

Zastosowanie programowania genetycznego w ewolucyjnej indukcji gramatyk bezkontestowych

 

Tomasz Kisielewski (2006)
Zastosowanie inteligentnych obliczen w grach komputerowych

 

Piotr Żłobiński (2006)

Zastosowanie systemu klasyfikującego w bioinformatyce

 

Michał Sasiński (2006)

Koewolucyjny system klasyfikujący

 

Paweł Trociński (2005)

Zastosowanie metod ewolucyjnych w zawodach RoboCup

 

Maciej Sętkowski (2005)

Automatyczna konstrukcja parsera gramatyki bezkontekstowej z zastosowaniem standardu XML

 

Michał Jarosz (2005)

Metody przetwarzania języka naturalnego w bioinformatyce

 

Tomasz Perek (2005)

Adaptacyjna gramatyka języka naturalnego

 

Krzysztof Rolak (2005)

Ewolucyjne uczenie gramatyki bezkontekstowej

 

Witold Dyrka (2005)

Rozpoznawanie wzorców proteinowych z zastosowaniem metod maszynowego uczenia

 

Krzysztof Kącki (2005)

Zastosowanie podejścia automatowego w bioinformatyce

 

Maciej Troć (2004)

Evo-art. Model i aplikacja

 

Damian Wadowski (2004)

Zastosowanie ewolucyjnie modyfikowanej maszyny Turinga w rozpoznawaniu biosekwencji

 

Janusz Mączka (2004)

Zastosowanie wnioskowania gramatycznego w analizie biologicznych sekwencji danych

 

Dariusz Kozyra (2004)

Wirtualny ekosystem. Model i aplikacja

 

Łukasz Cielecki (2004)

Zastosowanie systemów XCS w ewolucyjnej indukcji gramatyk bezkontekstowych

 

Adam Bistuła (2003)

Zastosowanie metod ewolucyjnych w analizie biologicznych sekwencji danych

 

Marek Janukowicz (2003)

Wizualizacja genetycznie przetwarzanych L-systemów

 

Daniel Kamiński (2002)

System autentyfikacji użytkownika z wykorzystaniem podpisu cyfrowego

 

Krzysztof Habowski (2002)

Metody uwierzytelniania użytkownika w intranecie

 

Adam Raś (2002)

Integracja Lotus Notes/Domin z relacyjnymi systemami bazodanowymi na przykładzie systemu Workflow

 

Paweł Cynkar (2002)

Obiektowe projektowanie oprogramowania dla potrzeb internetowego systemu aukcyjnego

 

Marcin Dobiaszewski (2002)

Zastosowanie metody automatowej do analizy języka polskiego

 

Jakub Zysnarski (2001)

Implementacja parsera języka naturalnego w Icon'ie

 

Łukasz Dudzik (2001)

Realizacja dziedzinowego systemu doradczego za pomoca pakietu PCShell firmy Aitech

 

Konrad Aleksandrowicz (2001)

Internetowy system obsługi dziekanatu

 

Dariusz Hoszowski (2001)

Dostęp do relacyjnych baz danych w środowisku www

 

Grzegorz Dąbrowski (2001)

Zastosowanie systemów klasyfikujących do przetwarzania języka naturalnego

 

Grzegorz Dulewicz (2001)

Ewolucyjny analizator języka naturalnego

 

Michał Chrobak (1999)

Zastosowanie algorytmów genetycznych w analizie syntaktycznej języka naturalnego

 

Maciej Kulawik (1998)

Zastosowanie logiki rozmytej w systemach ekspertowych

 

Arkadiusz Lichwa (1996)

Formalna reprezentacja struktury składniowej zdania języka naturalnego

góra

 

 

 

Hurtownie danych wykład

 

 

 

Slajdy z wykładu (wersja z dnia 31.05.2016, pdf, zip,4MB)

góra

 

 

 

Hurtownie danych laboratorium

 

 

 

Instrukcje laboratoryjne (wersja z dnia 1.03.2014, pdf, zip, 0.5MB)

góra

 

 

 

Inżynieria oprogramowania wykład

 

 

 

Slajdy z wykładu (wersja z dnia 21.01.2016, pdf, zip, 2MB)

Slajdy z wykładu o testowaniu (wersja z dnia 19.01.2010, pdf, 1.5 MB)


góra

 

 

 

Inżynieria oprogramowania laboratorium

 

 

 

Metoda Pert - slajdy z wykładu (pdf, zip, 160kB) 

Instrukcja laboratoryjna MS Project  (pdf, zip, 3.3MB) 

góra

 

 

 

Zastosowanie baz danych wykład

 

 

 

Slajdy z wykładu (wersja z dnia 2.11.2009, pdf, zip, 647kB) 

góra

 

 

 

Zastosowanie baz danych laboratorium

 

 

 

góra

 

 

 

Kierowanie projektem programistycznym wykład

 

 

 

 

Slajdy z wykładu (wersja z dnia 20.01.2014, pdf, zip, 2.0MB)

Slajdy z wykładu prowadzonego przez pracownika Capgemini (10.03.2010, pdf, zip, 1MB)

  

góra

 

 

 

Kierowanie projektem programistycznym seminarium

 

 

 

Przykładowe tematy seminaryjne (pdf, 80kB)

 

Pomocne dokumenty:

Slajdy z seminarium Sztuka prezentacja autor S. Jędrysiak (pdf, zip, 800kB) 

27 błędów (pdf, 525kB)

 

Anna Pakuła, Prezentacja o prezentacji, http://spie.mech.pw.edu.pl/download/55.pdf (dostęp 27.09.2011)

 

góra

 

 

 

Seminarium dyplomowe inżynierskie i magisterskie

 

 

 

Zawartość prezentacji (pdf, 14kB) 

 

Pomocne dokumenty:

Slajdy z seminarium Sztuka prezentacja autor S. Jędrysiak (pdf, zip, 800kB) 

27 błędów (pdf, 525kB)

 

Anna Pakuła, Prezentacja o prezentacji, http://spie.mech.pw.edu.pl/download/55.pdf (dostęp 27.09.2011)

góra

 

 

 

 

Inteligencja Obliczeniowa i jej Zastosowania

 

 

Slajdy z wykładu J.Magott 1 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 2.0MB)

Slajdy z wykładu J.Magott 2 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 0.8MB)

Slajdy z wykładu J.Magott 3 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 1.1MB)

Slajdy z wykładu J.Magott 4 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 0.4MB)

Slajdy z wykładu O.Unold 1 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 3.0MB)

Slajdy z wykładu O.Unold 2 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 1.4MB)

Slajdy z wykładu W.Dyrka (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 3.6MB)

Slajdy z wykładu R.Zdunek 1 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 6.4MB)

Slajdy z wykładu R.Zdunek 2 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 5.7MB)

Slajdy z wykładu R.Zdunek 3 (wersja z dnia 8.06.2017, pdf, zip, 17.6MB)

 

 

 

góra

 

 

 

 

modyfikowano 2017-06-08 20:27